Reklama
 • Tabuľky a nálepky do gastro
  zariadení  Cenník gastro tabuliek a nálepiek
  si môžete stiahnuť tu.


  Závesné tabuľky OTVORENÉ/ZATVORENÉ
  na dvere rýchlo informujú zákazníka a zároveň
  vtipne oživia vašu prevádzku.


  Otváracie hodiny sú zo zákona povinným ozna-
  čením každej prevádzky. Máte na výber z viace-
  rých možností vzhľadov a veľkostí či už vo forme
  nálepky alebo tabuľky. Otváracie hodiny sú uni-
  verzálne. Všetky potrebné údaje si podľa vašich
  potrieb doplníte sami.  Prevádzky, kde sa uskutočňuje predaj tabako-
  vých výrobkov, v zmysle § 6 ods.3 je zakázaný
  predaj
  tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré
  sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak oso-
  bám mladším ako 18 rokov. Zároveň sa v nich
  v zmysle § 7 ods.1 písm. g) zákona o ochrane
  nefajčiarov sa zakazuje fajčiť, preto musia byť
  patrične označené. V ponuke máme všetky po-
  trebné tabuľky, resp. nálepky.
  Označte svoju prevádzku presne podľa zákon-
  ných noriem a tiež informujte vašich zákazníkov
  o všetkých pre nich dôležitých veciach pomocou
  rôznych informačných, zákazových, či orientač-
  ných tabuliek alebo nálepiek.


 
Tabuľka otvorené/zatvorené
Tabuľka otvorené/zatvorené
Tabuľka otvorené/zatvorené
Tabuľka otvorené/zatvorené
Otváracie hodiny nálepka
Otváracie hodiny nálepka
Zákazové tabuľky
Zákazové tabuľky
Informačné tabuľky
Informačné tabuľky