Reklama

 

Trhacie bloky su veľmi praktické na denno-denné používanie.
Vyrobíme Vám rôzne formáty trhacích blokov A6, A5, A4, A3 podľa Vašej potreby.

Trhacie bloky môžu byť vyrobené na samoprepisovací papier, ktoré môžete používať na rôzne firmené dokumenty ako sú:
- objednávky
- odovzdávacie a preberacie protokoly
- zákazkové listy
- zmluvy
- iné dokumenty

Výhodou takýchto tlačív je, že Vám na ne pripravíme len také kolonky, ktoré potrebujete k svojej práci s presnou špecifikáciou. Nebudú Vás rozptýľovať nepotrebné kolónky a informácie všeobecných tlačív.

 

Náš typ:

Doporučujeme formát A5, ktorý používame zhruba 10 rokov denno-denne.
Stále máte po ruke papier s Vašími iniciálmi, logom a kontaktom na Vás.
Môžete na neho načrtnúť návrh, cenovú ponuku alebo iné informácie a dať ho zákazníkovi, ktorý na ňom nájde všetky Vaše iniciály.