Objednávka – komunikačný vizuál

  • komunikačný vizuál je súbor prvkov, ktorý určí jednotný dizajn komunikácie.
  • zabezpečí lepšiu viditeľnosť Vašej firmy
  • pri tvorbe komunikačného vizuálu dávame veľký dôraz na dizajn, ktorý priťahuje pohľady Vašich zákazníkov

Cena za tvorbu komunikačného vizuálu sa pohybuje od 290€ do 390€ + DPH v závislosti od zložitosti práce.

Komunikačný vizuál je jednoduchšia forma design manuálu a je cenovo dostupný pre každú, aj malú firmu.