MARKETING A DIZAJN

Tvorba loga

  • moderné a nadčasové logá
  • kladieme dôraz aby sa dali ľahko používať v praxi
  • zapamätateľné, originálne a jedinečné
Mondo - reklamná agentúra - mobile icon

+421 903 229 702

Komunikačný vizuál

  • súbor prvkov, ktorý určí jednotný design komunikácie.
  • zabezpečí to, že každý grafik, ktorý sa bude držať vizuálu vytvorí grafické návrhy tak, že budú spolu súvisieť
  • zabezpečí lepšiu viditeľnosť Vašej firmy
Mondo - reklamná agentúra - mobile icon

+421 903 229 702

Tvorba názvu firmy

  • názov firmy je jeden z najdôležitejších faktorov pre úspech firmy
  • mal by byť jednoduchý a zapamätateľný
  • názov musí byť použiteľný v praxi
  • pri tvorbe budeme brať do úvahy všetky dôležité faktory
Mondo - reklamná agentúra - mobile icon

+421 903 229 702