V REKLAMNEJ BRANDŽI

poskytujeme 100%-né služby
už od roku 1999

Mondo - reklamná agentúra - polep auta DCSK
 • na polepy áut využívame overené špeciálne fólie, ktoré majú dlhú životnosť, takže naše polepy Vám vydržia veľmi dlho
Mondo - reklamná agentúra - Vizitky PNEU centrum
 • plnofarebné vizitky / 300g papier /
 • obojstranne laminované
  matným laminom
 • môžu byť jednostranné
  alebo obojstranné
Mondo - reklamná agentúra - banner
 • plnofarebné bannerové plachty
 • oká po obvode na uchytenie
 • akékoľvek, neobmedzené rozmery
Mondo - reklamná agentúra - pečiatka s podpisom
 • vyrábame pečiatky značiek Trodat, Colop, Modico
 • pečiatky značky Modico Vám dokážeme vyrobiť expresne rýchlo do 2 hodín
Mondo - reklamná agentúra - leták
 • plnofarebné letáky / jednostranné / obojstranné
 • rôzne veľkosti až do rozmeru A3
 • rôzna kvalita papiera / lacné / exkluzívne
 • Rúška s potlačou
  s vlastným logom veľkosti
  cca 60mm x 20mm.
 • Vhodné na dlhodobé
  nosenie.

3D nápisy

 • propagujte svoju firmu štýlovo
 • vyrobené z kvalitného materiálu
Mondo - reklamná agentúra - plagat
 • plnofarebné plagáty
 • rôzne veľkosti až do rozmeru A0
 • počty už od 1ks
 • prines fotku a odnes si obraz
 • zvečni si svoj zážitok
 • vo veľkosti S, M alebo L

Vybraní klienti

HREJIVÉ SLOVÁ NAŠICH KLIENTOV

Prečítajte si naše referencie!

… naše služby využilo už viac ako 5000 klientov

IA MPSVR SK - ikona
OP ľudské zdroje - ikona
Európska únia - ikona

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk

Názov projektu: „Rozšírenie počtu pracovníkov v spoločnosti MONDO – reklamná agentúra s.r.o.“

Kód ITMS2014+: 312031U987

Spoločnosti MONDO – reklamná agentúra s.r.o. bola v rámci Operačného programu Ľudské zdroje schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Rozšírenie počtu pracovníkov v spoločnosti MONDO – reklamná agentúra s.r.o.“.

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Projekt sa zameriava na rozšírenie počtu zamestnancov v spoločnosti MONDO – reklamná agentúra s.r.o. z radov uchádzačov o zamestnanie, pričom dôjde k zvýšeniu zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ich podpory na trhu práce. Realizáciou projektu tak dôjde k zníženiu nezamestnanosti a zvýšeniu zamestnanosti v rámci Slovenskej republiky, konkrétne regiónu Košického kraja. Spoločnosť plánuje prijať štyroch zamestnancov, a to dvoch grafikov, jedného obchodného zástupcu a jedného koordinátora výroby. Zároveň spoločnosť očakáva, že minimálne dve osoby ostanú zamestnané aj bezprostredne po ukončení projektu.

Maximálna výška NFP:            79.583,69 EUR
Dátum začatia realizácie projektu:     10/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu:    11/2020
Druh projektu:                Dopytovo orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.