Číslo novín Plošná uzávierka Textová uzávierka Začiatok distribúcie
Január 2021 8.1.
Február 2021 22.1. 29.1. 4.2.
Marec 2021 19.2. 26.2. 4.3.
Apríl 2021 22.3. 29.3. 6.4.
Máj 2021 19.4. 26.4. 3.5.
Jún 2021 24.5. 31.5. 7.6.
Júl 2021 21.6. 28.6. 6.7.
August 2021 19.7. 26.7. 2.8.
September 2021 23.8. 30.8. 6.9.
Október 2021 20.9. 27.9. 4.10.
November 2021 25.10. 29.10. 8.11.
December 2021 22.11. 29.11. 6.12.
Január 2022 15.12. 22.12. 10.1.2022