Najbližšie- májové číslo- bude vychádzať 16.5.2022

Uzávierka plánovaného júnového čísla bude 22.6.2022

Septembrové číslo je plánované okolo 20.9.2022

Októbrové číslo je plánované okolo 30.10.2022


 

Milí naši zákazníci a čitatelia,

situácia na trhu sa natoľko zhoršila, ceny papiera a tlače
sa vyšplhali do závratných výšok, že sme nútení ukončiť pravidelné fungovanie
našich reklamno – informačných novín NOŠTEK.

Pri takto nastavených cenách nie sme schopní to ďalej udržať.
Ak by ste boli ochotní zaplatiť za túto službu viac (o cca 20-30%),
stále by sme vedeli NOŠTEK udržať.

Kľudne nám dajte informáciu, ak to tak cítite.

Preto Vám oznamujeme, že v tomto roku plánujeme vyjsť ešte v jarných
(v máji a júni) a v jesenných mesiacoch (v septembri a októbri).

 V budúcom roku by Noštek mohol vyjsť občasne- keď sa efektívne naplní plocha.

Ak by sa situácia akokoľvek dramaticky zmenila, budeme Vás informovať.

 


Číslo novín Plošná uzávierka Textová uzávierka Začiatok distribúcie
Január 2021 8.1.
Február 2021 22.1. 29.1. 4.2.
Marec 2021 19.2. 26.2. 4.3.
Apríl 2021 22.3. 29.3. 6.4.
Máj 2021 19.4. 26.4. 3.5.
Jún 2021 24.5. 31.5. 7.6.
Júl 2021 21.6. 28.6. 6.7.
August 2021 19.7. 26.7. 2.8.
September 2021 23.8. 30.8. 6.9.
Október 2021 20.9. 27.9. 4.10.
November 2021 25.10. 29.10. 8.11.
December 2021 22.11. 29.11. 6.12.
Január 2022 15.12. 22.12. 10.1.2022