Číslo novín Plošná uzávierka Textová uzávierka Začiatok distribúcie
Január 2021 8.1.
Február 2021 22.1. 29.1. 4.2.
Marec 2021 19.2. 26.2. 4.3.
Apríl 2021 26.3. 1.4. 9.4.(piatok)
Máj 2021 23.4. 30.4. 6.5.
Jún 2021 21.5. 28.5. 3.6.
Júl 2021 25.6. 30.6. 9.7.
August 2021 23.7. 30.7. 5.8.
September 2021 27.8. 3.9. 9.9.
Október 2021 24.9. 1.10. 7.10.
November 2021 22.10. 29.10. 5.11.
December 2021 26.11. 3.12. 9.12.
Január 2022 17.12. 20.12. 7.1.