Číslo novín Plošná uzávierka Textová uzávierka Začiatok distribúcie
Január 2020 10.1. – piatok
Február 2020 24.1. 31.1. 6.2.
Marec 2020 21.2. 28.2. 5.3.
Apríl 2020 20.3. 27.3. 2.4.
Máj 2020 24.4. 30.4. – štvrtok 7.5.
Jún 2020 22.5. 29.5. 4.6.
Júl 2020 19.6. 26.6. 2.7.
August 2020 24.7. 31.7. 6.8.
September 2020 21.8. 28.8. 4.9. – piatok
Október 2020 25.9. 2.10. 8.10.
November 2020 23.10. 30.10. 5.11.
December 2020 27.11. 4.12. 10.12.
Január 2021 14.12. 18.12. 8.1.