Kontakty spoločnosti

MONDO – reklamná agentúra s.r.o.

Mondo - reklamná agentúra - Jana Geletková

OBCHODNÉ ODDELENIE

Mgr. Jana Geletková
manažér obchodu

Tel.: 053 / 44 14 555
Mobil: 0903 229 702
E-mail: geletkova@mondo.sk

Mondo - reklamná agentúra - Vladimír Geletko

KONATEĽ

Vladimír Geletko
manažér

Tel.: 053 / 44 14 555
Mobil: 0903 623 498
E-mail: mondo@mondo.sk

Fakturačné údaje

Mondo - reklamná agentúra - Mondo logo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

MONDO – reklamná agentúra s.r.o.

Františka Urbánka 1

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 366 02 477

IČ DPH: SK2022118945

Bankové spojenie

tatrabanka

Tatra banka a.s.
2941090430/1100

Elektronické IBAN:
SK0711000000002941090430

Písomné IBAN:
SK07 1100 0000 0029 4109 0430

SWIFT KOD: TATRSKBX

Mondo - reklamná agentúra - VÚB banka logo

VUB a.s.
2648782251/0200

Elektronické IBAN:
SK3202000000002648782251

Písomné IBAN:
SK32 0200 0000 0026 4878 2251

SWIFT KOD: SUBASKBX

Mondo - reklamná agentúra - Unicredit logo

UniCredit Bank a.s.
1067840009/1111

Elektronické IBAN:
SK5011110000001067840009

Písomné IBAN:
SK50 1111 0000 0010 6784 0009

SWIFT KOD: UNCRSKBX

Ak máte akékoľvek otázky

kontaktujte nás