KOMUNIKAČNÝ VIZUÁL

Čo je to KOMUNIKAČNÝ VIZUÁL?

Pomáha spontánne odlíšiť firmu

Komunikačný vizuál je súbor prvkov, ktorý určí jednotný design komunikácie.

Jednoduchšie povedané určuje, kde sa má nachádzať logo, aké grafické pozadie má mať celok, aké typy písma sú tam použité, aká veľkosť písma má byť použitá, aká bude farebnosť a podobne.

POZOR komunikačný vizuál nie je design manuál!!! Komunikačný vizuál je úplne jednoduchá forma pravidiel, ktoré sa určia na komunikáciu, ako je inzercia, reklama, leták, vizitka, web a iné komunikačné nástroje.

Je to jednoduchá a cenovo dostupná forma pre každého živnostníka, ktorá zabezpečí jednotnú komunikáciu a jednoznačnú rozpoznateľnosť firmy.

Prečo je KOMUNIKAČNÝ VIZUÁL potrebný?

Stalo sa Vám, že jeden grafik Vám urobí jeden návrh
a iný grafik zas úplne iný?

Váš zákazník si to nedokáže spojiť
a rozbíja sa tým sila komunikácie?

Komunikačný vizuál zabezpečí to, že každý grafik, ktorý sa bude držať vizuálu vytvorí grafické návrhy tak, že budú spolu súvisieť.

Jednoznačne ich Vaši zákazníci rozpoznajú a spontánne priradia k Vašej firme.
Toto Vám zabezpečí silnejšiu komunikáciu a podporu Vašej značky.

Z dlhodobého hľadiska to má veľký význam na ovplyvňovanie spontánnych nákupov Vašich produktov a služieb.

KOMUNIKAČNÝ VIZUÁL
zjednotí komunikáciu

Zabezpečí lepšiu viditeľnosť Vašej firmy

Ak bude Vaša prevádzka označená v jednotnom štýle s polepom Vašich áut, letákmi, vizitkami, tričkami, perami, hlavičkovými papiermi a inými reklamnými nástrojmi, bude Vaša komunikácia silná a zabezpečí lepšiu viditeľnosť Vašej firmy, značky.
Čím lepšia viditeľnosť, tím vyšší predaj a teda aj ZISK. Naopak, ak bude Vaša komunkácia rozbitá – raz tak a raz ináč – budete vyhadzovať peniaze do reklamy, ale predaje, a teda aj ZISK, sa nedostaví.
komunikacny vizual
komunikacny vizual

Prečo by sme mali
KOMUNIKAČNÝ VIZUÁL
vytvoriť my?

Máme viac ako 20 ročné skúsenosti a pracujeme v tíme – obchodníci s grafikmi

Dobrý komunikačný vizuál musí zabezpečiť atraktívny dizajn, aby pritiahol pohľady zákazníkov, ale musí mať aj správny obsah, aby zabezpečil predaj.

Grafici nemajú obchodnícky pohľad pri tvorbe a preto sa často stáva, že dizajn je nádherný, ale výpovedná hodnota komunikácie sa stratí alebo tam vôbec nie je.

My dávame veľký dôraz na obe stránky. Grafici sledujú dizajn a obchodníci posudzujú atraktívnosť a obsahovú časť návrhov.

Týmto spojením dosahujeme výborné výsledky pri komunikácií a dosahovaní vyšších predajov pri tvorbe reklamných a komunikačných návrhov.

VYTVORÍME MODERNÝ DIZAJN

Pri tvorbe nezabudneme na firemnú identitu.

Pri tvorbe komunikačného vizuálu dávame veľký dôraz na dizajn, ktorý priťahuje pohľady Vašich zákazníkov. Okrem dizajnu berieme do úvahy veľké množstvo faktorov, ktoré predurčujú úspešnosť firmy.

Odlíšte sa a buďte rozpoznateľní a odlišní od konkurencie.

MONDO - reklamná agentúra - vizitky dizajn

Pošlite nám vyplnený formulár

Napíšte nám krátky popis ako by ste si predstavovali Váš komunikačný vizuál.

Poradíme, spočítame a ak Vám cena bude vyhovovať, môžeme sa pustiť do práce.