Objednávka – tvorba názvu firmy

  • názov firmy predurčuje úspech firmy
  • mal by byť jednoduchý a zapamätateľný
  • názov musí byť použiteľný v praxi
puzzle