Mám záujem o zasielanie
aktuálnych informácií
na moju e-mailovú adresu:

Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo:

Zabudli ste heslo?

Registrácia
Reklama
  • V krátkosti o nás.

Naša firma MONDO - reklamná agentúra bola
založená 19. marca 1999 s cieľom poskytovať
kompletný reklamný servis v oblasti reklamy a
podpory predaja. Máme záujem poskytovať
Vám, našim zákazníkom, kvalitné služby s dôra-
zom na rýchlosť výroby a dodržanie dopredu
dohodnutých termínov.

Našim cieľom je vytvoriť pre každého nášho
klienta špecifický dizajn, ktorý ho jasne a výraz-
ne odlíši od konkurenčných firiem, čo Vám
v konečnom dôsledku zabezpečí prínos nových
a stabilitu existujúcich zákazníkov.

Na základe navrhnutého dizajnu ponúkame na-
šim zákazníkom širokú škálu výrobkov a služieb,
ktoré sú nevyhnutné pre každodennú činnosť pri
podnikaní.

Rovnako sa snažíme našim zákazníkom posky-
tovať poradenstvo, ako dosiahnuť čo najvyššie
obraty pri ich podnikaní. Samozrejmosťou je
kontrola, či nami navrhnuté riešenia dosiahli
stanovený cieľ.

Pri konzultáciách s našimi zákazníkmi zisťujeme
ich potreby a na základe identifikácie potrieb
následne doporučujeme vhodné riešenia na ich
uspokojenie.

Snažíme sa držať krok s dobou a neustále sú
naši pracovníci tlačení do vzdelávania, aby sme
Vám dokázali poskytnúť aktuálne a nadčasové
riešenia pri Vašom podnikaní.

V roku 2010 chceme rozšíriť počet zákazníkov,
ktorým poskytujeme marketingové poradenstvo
na dosiahnutie čo najvyšších ziskov a požadova-
ných cieľov.

Budeme veľmi radi, ak sa stanete aj Vy našimi
spokojnými zákazníkmi a veríme, že aj Vám na-
vrhneme vhodné nástroje na dosiahnutie Vami
požadovaných cieľov.

 

Vladimír Geletko – konateľ spoločnosti

 


 
Firma pri pohľade z parku