Reklama
  • Na tejto stranke vám prinášame niekoľko ukážok z našej tvorby


V roku 2010 sme sa zúčastnili s našim návrhom verejnej súťaže o logotyp mesta
Spišská Nová Ves. Práca postúpila až do samotného finále čo nás dosť potešilo
a v čo sme aj pevne dúfali.  Ak Vás táto práca zaujíma môžete si výber z nej
pozrieť tu.

Verejná súťaž o logo mesta Spišská Nová Ves
Logo firmy
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Víťazný návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh
Nepoužitý návrh